Privatumo politika

 SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

1. Sutinku, kad MB „Gyvų gatvių projektai“, įmonės kodas 306269220, 3 metus nuo šio sutikimo pateikimo momento, rinktų ir tvarkytų mano asmens duomenis, susijusius su mano vardu, pavarde, kontaktiniais duomenimis (mano nurodytu telefono numeriu, paštu), tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. kreiptųsi į mane elektroniniu paštu su tikslu:

  • teikti visą reikiamą informaciją apie MB „Gyvų gatvių projektai“ organizuojamas stovyklas;
  • sužinoti mano nuomonę apie MB „Gyvų gatvių projektai“ organizuotas stovyklas.

2. Esu informuotas ir sutinku, kad MB „Gyvų gatvių projektai“ organizuojamų stovyklų metu daromos nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matomas stovyklautojo atvaizdas/girdimas balsas, gali būti naudojami stovyklos viešinimui žiniasklaidoje, interneto puslapyje www.gatvesgyvos.lt bei socialinių tinklų (Facebook, Instagram) paskyrose.

3. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę:

  • susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;
  • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

4. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 3 metus nuo šio sutikimo pateikimo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą kreipdamasi(s) į MB „Gyvų gatvių projektai“ el. paštu: info@gatvesgyvos.lt dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu.

5. Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Asmens duomenys, saugomi forma (kompiuteriuose) užtikrinant Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugą.

6. Šis sutikimas sudaromas elektroniniu būdu stovyklautojo atstovui užpildytoje internetinėje stovyklos dalyvio registracijos anketoje darant žymą, kad sutinka su šiame sutikime išdėstytomis sąlygomis.