PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ „Gatvės gyvos“  juridinio asmens kodas: 304110600, buveinės adresas: Panerių g. 45C-52, Vilnius, el. p. info@gatvesgyvos.lt (toliau – Įstaiga) pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje www.gatvesgyvos.lt (toliau – Svetainė) arba besinaudojančio kitomis prekėmis ir paslaugomis (pvz., mobiliąja programėle, toliau – Produktas), teisę į privatumą.

Ši privatumo politika taikomas tais atvejais, kai asmuo per Įstaigos Svetainę ir/ar Produktą pateikia savo asmens duomenis.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys Svetainėje ir/ar Produkte renkami:

  • atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą užklausą (užpildant užklausos formą), kurioje pateikiate vardą, el. pašto adresą bei telefono numerį;
  • naujienlaiškio siuntimui Jūsų pateiktu el. pašto adresu;
  • Jūsų įsigytos prekės pristatymui, kai perkant nurodote savo vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir prekės pristatymo adresą;
  • vartotojo identifikavimui mobiliojoje programėlėje.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Įstaigai tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų išreikštą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami užklausas, užsiprenumeruodami naujienlaiškį ar pirkdami prekę Svetainėje Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami ir neatskleidžiami. Tačiau duomenų gavėjais gali būti bendrovės vardu veikiantys duomenų tvarkytojai: debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų (IT) ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, programinę įrangą kuriančios įmonės ir kiti galimi paslaugų teikėjai. Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiamų tikslų įgyvendinimui.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos teritorijoje.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Privatumo politikos keitimas

Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Įstaiga praneša Svetainėje.


VŠĮ „GATVĖS GYVOS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS