Dalyvavimas ES projektuose

Dizaino sparnai

Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį kurti pasaulyje konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus ateities dizaino produktus ir paslaugas.

Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Pagrindinis siekis – pasitelkiant pandeminiu laikotarpiu nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, per skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus didinti Lietuvos verslo kuriamą pridėtinę vertę, konkurencinį pranašumą ir socialinę atsakomybę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Įmonei skirtos nefinansinės paramos dydis – 26 285 Eur.

Projektas įgyvendinamas iki 2023 m. sausio 31 dienos.

E. komercijos modelis COVID-19

Džiaugiamės gavę dalinį finansavimą iš Europos Sąjungos fondų (įgyvendinančioji institucija – Lietuvos verslo paramos agentūra), kurio pagalba bus iš esmės atnaujinta „Gatvės gyvos“ ekskursijų, vaikų stovyklų ir fizinių prekių elektroninės komercijos sistema, o taip pat patobulinta Šaltojo karo slėptuvės „Automatika“ bilietų pardavimo ir privačių ekskursijų rezervacijos sistema.

Projektą planuojama įgyvendinti ne vėliau kaip 2023 m. vasario 10 d.